Bezpieczeństwo impreza masowa »

Bezpieczeństwo – Spełnienie przez organizatorów imprezy masowej wymogów bezpieczeństwa musi obejmować ochronę osób teraźniejszych na imprezie w czasie jej trwania, ochronę porządku publicznego, zabezpieczenie pod kątem medycznym , a dodatkowo zabezpieczenie stanu technicznego obiektów budowlanych. Trzeba zadbać także o urządzenia służące takim przedsięwzięciom, a priorytetowo urządzenia przeciwpożarowe i sanitarne. W ustawie brak natomiast szczegółowych treści, […]