Co zaliczamy do przemysłu spotkań? »

Spotkania stowarzyszeń zawodowych i handlowych (konferencje, seminaria, walne zgromadzenia) Spotkania korporacyjne (wyjazdy motywacyjne, szkolenia) Wystawy – targi, imprezy konsumenckie